TERAPIE

Zapoznaj się z technikami mojej pracy
i zobacz, jak mogę pomóc Tobie
lub Twoim najbliższym.

TERAPIE

Zapoznaj się z technikami mojej pracy
i zobacz, jak mogę pomóc Tobie
lub Twoim najbliższym.

Jak Przebiega Terapia?

Tak samo, jak każdy z nas jest niepowtarzalny i wyjątkowy – tak samo dla każdego z moich pacjentów program terapii jest spersonalizowany.

Podstawą jest DIAGNOZA, w której skład wchodzą: badanie uwagi słuchowej i jego dokładne omówienie oraz wywiad, analiza dokumentacji medycznej oraz – w razie potrzeby – konsultacja z lekarzami.

Osoby, które nie współpracują z terapeutą przy badaniu (np. osoby poniżej 5 roku życia, zaburzone intelektualnie, z autyzmem, sparaliżowane) nie mają wprawdzie przeprowadzonego testu uwagi słuchowej, jednak to nie dyskwalifikuje je do przeprowadzenia terapii, która również dla nich jest układana indywidualnie.

Testy Diagnostyczne

Test służy do wnikliwej analizy audio-psycho-lingwistycznej i obserwacji postępów w terapii.
Podczas diagnozy wykorzystujemy następujące testy:

PRZEWODNICTWO
POWIETRZNE
.

PRZEWODNICTWO
KOSTNE
.

Dyskryminacja
wysokości
dźwięków

Lateralizacja
słuchowa
.

Na Czym Polega Terapia?

Terapia uwagi słuchowej metodą Tomatis

„Elektroniczne ucho”

W terapii uwagi słuchowej metodą prof. A Tomatisa najważniejszą rolę odgrywa sprzęt – jego podstawowym elementem jest tzw: „elektroniczne ucho”. To właśnie za pomocą sprzętu oraz podłączonych do niego słuchawek powietrzno-kostnych następuje prawidłowa stymulacja ucha i trening mózgu.

Terapia polega na podawaniu pacjentowi drogą zarówno powietrzną, jak i kostną specjalnie wyselekcjonowanej muzyki (m.in. Mozarta, chorałów gregoriańskich) o zmiennej częstotliwości i zróżnicowanych parametrach.

Terapię podaje się regularnie przez ok 1.5 godziny.

Dwie główne fazy terapii:

FAZA BIERNA

 

Czytaj więcej:

FAZA BIERNA polega na słuchaniu muzyki (a także głosu matki) i składa się z kilku etapów terapeutycznych podzielonych na kilka-kilkanaście dni. Długośc tej terapii jest uzależniona od potrzeb pacjenta i stopnia jego dysfunkcji. Standardowy program terapii trwa ok 30 dni codziennego słuchania przez 1,5 godziny.

FAZA AKTYWNA

 

Czytaj więcej:

FAZA AKTYWNA jest to drugi etap treningu – tutaj, oprócz biernego słuchania, pacjent wykonuje także ćwiczenia wokalne – co prowadzi do pozytywnych zmian w jego głosie i sposobie wypowiedzi.

*Długość i intensywność terapii dobierana jest zawsze indywidualnie do przypadku, jednak większość pacjentów potrzebuje nie mniej niż trzech cykli.

Oferta Terapeutyczna

Terapia skierowana jest zarówno dla dzieci (w naszym gabinecie od 6 tygodnia życia), jak i osób dorosłych. 
Oferuję specjalistyczną pomoc terapeutyczną dla osób mających:

 • Trudności w nauce ( w tym dysleksja, dyskalkulia)
 • Specjalne potrzeby edukacyjne
 • Zaburzenia koncentracji (w tym ADHD, ADD)
 • Problem z nauką języków obcych
 • Spektrum autyzmu (w tym Zespół Aspergera)
 • Zespół Downa i inne zespoły genetyczne
 • Mózgowe porażenie dziecięce
 • Zaburzenia mowy
 • Zaburzenia głosu
 • Problemy psychomotoryczne
 • Stres i depresję
 • Nadwrażliwość emocjonalna
 • Problemy z zachowaniem
 • Wczesnym Alzheimerem, chorobą Parkinsona, Stwardnieniem Rozsianym

Terapia polecana jest także:

 • Kobietom w ciąży
 • Osobom na stanowiskach kierowniczych, menadżerskich
 • Osobom chcącym zwiększyć  możliwości swojego mózgu, pracować wydajniej oraz czuć się bardziej zrelaksowanym

Kontakt

Umów wizytę

Kontakt Mailowy

Kontakt Telefoniczny

Copyright © Olga Kokot 2018 | zaprojektowane przez Kamila Chyła Kod Marki