+48 695 487 695 kontakt@olgakokot.pl

Курси

Informacje o nadchodzących szkoleniach

Курси

Informacje o nadchodzących szkoleniach

Курси

“Курси емісії голосу і публічних виступів”

Як радити собі з професійним занепадом. Під час курсу здобудеш знаряддя, яке дозволить Тобі в оптимальний спосіб керувати власною енергією і тішитися життям.

 • Навчишся як запобігати професійному занепаду, насичувати в собі правдивий запал і відчути радість з праці.
 • Навчишся відповідно реагувати на стресові ситуації і перші прояви професійного занепаду.

Курси емісії голосу
і публічних виступів

PROWADZĄCA:

Paula Michalik | Під час курсів журналісткою Радіо ЗЕТ, в минулому ведучою каналів TVP ,TVN Варшава і TTV Павлина Міхалік ознайомишся з основою поведінки під час публічних виступів, стресових ситуаціях.

Zajęcia prowadzone są w formie aktywnych, energetyzujących ćwiczeń w bezpiecznej, przyjaznej atmosferze.

Warsztat trwa około 7 godzin.

WYPALENIE ZAWODOWE I STRES

Jak radzić sobie w życiu z wypaleniem
zawodowym oraz stresem

 • Podczas warsztatu uzyskasz narzędzia, które pozwolą Ci w sposób optymalny zarządzać własną energią i cieszyć się życiem.
 • Nauczysz się, jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu, podsycać w sobie prawdziwy zapał i odzyskać radość z pracy.
 • Nauczysz się właściwie reagować na sytuacje stresowe i pierwsze oznaki wypalenia zawodowego.

“Warsztaty z komunikacji w sytuacji trudnych rozmów.

Na szkoleniu poza diagnozą własnych stylów komunikacji (co pozwoli uświadomić sobie nasz wpływ na rozmówcę)

 • Nauczysz się chronić siebie podczas trudnej rozmowy, bez atakowania drugiej strony.
 • Nauczysz się jak przygotować się do spodziewanych i niespodziewanych trudnych rozmów, a także słuchania na głębszym poziomie, by rozpoznać potrzebę, która stoi za komunikatem zdenerwowanego rozmówcy.
 • Poznasz też kilka technik dbania o swoje zasoby psychiczne, przydatne nie tylko podczas trudnych rozmów 😉

SZKOLENIE
Z KOMUNIKACJI

TERAPIA RĘKI

Praktyczna Terapia Ręki (PTR) to profesjonalne szkolenie dające możliwość nabycia umiejętności diagnozy i terapii ręki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń motoryki małej.

Praktyczna Terapia Ręki

Podczas szkolenia zyskasz wiedzę i umiejętności:

 • przeprowadzenia diagnozy,
 • planowania procesu terapeutycznego,
 • praktyki terapeutycznej (wzbogaconej o elementy masażu).
Każdy uczestnik otrzyma:
 • podręcznik PRAKTYKA TERAPII RĘKI (PTR)®, a w nim m.in.:
   wzory diagnozy i planu terapii, 
 • wzorcowy arkusz diagnostyczny,
 • ponad 300 przykładów technik i ćwiczeń z podziałem na poszczególne obszary oddziaływania terapeutycznego,
 • wybrane pomoce terapeutyczne,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.

Kontakt

Umów wizytę

Przejdź tutaj

Kontakt Mailowy

kontakt@olgakokot.pl

Kontakt Telefoniczny

+48 000 000 000